Služby

Navázání spolupráce

Probereme s Vámi na schůzce plánované projekty, možnosti jejich financování
z dotací a následnou vzájemnou spolupráci.

Asistence výzev

Sledujeme aktuální
a připravované výzvy včetně jejich podmínek. A doporučíme pro Váš projekt vhodný dotační program.

Zpracování žádosti o dotaci

Nabízíme komplexní zpracování žádosti
o dotaci, včetně studie proveditelnosti
kompletace příloh a vypořádání případných připomínek po podání žádosti.


Dotační management

Po schválení dotace zajistíme potřebnou administrativu včetně komunikace
s poskytovatelem dotace, administraci veřejných zakázek. Zpracujeme Zprávy
o realizaci, Žádosti o platbu, Zprávy
o udržitelnosti, Žádosti
o změnu a vyřízení připomínek. Po celou dobu sledujeme aktuální podmínky programu.

Strategie obcí

Vypracujeme strategický plán rozvoje Vaší obce, včetně dotazníkového šetření a veřejného projednání. Strategie je podmínkou získání dotace, např. MMR, IROP, aj.

Vzdělávání

Realizujeme vzdělávací kurzy pro základní školy v oblasti kreativního myšlení nebo environmentálního vzdělávání.