Služby

Navázání spolupráce

Na schůzce s Vámi probereme plánované projekty, možnosti pro podání do dotačních titulů a domluvíme
se na vzájemné spolupráci.

Asistence výzev

Na základě předaných informací ze schůzky o Vašich plánovaných projektech budeme sledovat
připravované výzvy a jejich podmínky a vybereme vhodný dotační program.

Zpracování žádosti o dotaci

Nabízíme komplexní zpracování žádosti, nastudování podmínek výzvy, kompletace a zajištění
potřebných studií a příloh a dodržení potřebných termínů.


Administrace projektu

Během i po podání Žádosti o dotaci zajistíme potřebnou administrativu včetně komunikace s orgány a
dotačního managementu vč. Zprávy o Realizaci, Žádosti o Platbu, Zprávy o Udržitelnosti, Žádosti o
změnu a vyřízení depeší.
VZ?

Strategie obcí

Vypracujeme strategický plán rozvoje Vaší obce, který bude sloužit pro plánování aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a také jako dokument pro získání finančních prostředků z fondů.

Vzdělávání

Máme zkušenosti jak s malými projekty, tak s projekty velkými…