Zkratky:

DM – Dotační management
VZ – Veřejná zakázka