Sociální podnik

Dlouhá 15, 357 41 Královské Poříčí

Vedoucí sociálního podniku

Mgr. Václav Zeman, tel: +420 737 905 757

Činnosti sociálního podniku

V sociálním podniku zaměstnáváme 1/3 spolupracovníků, kteří mají zkušenost s dlouhodobou
nezaměstnaností. Těmto zaměstnancům poskytujeme rozsáhlý trénink, který z nich dělá kvalifikované osoby pro zahradnické práce, údržbu krajiny i obsluhu traktoru.

Dokonalý růst trávníků

Pěkný zdravý trávník vyžaduje pravidelnou péči.

 • Založení trávníků
 • Pravidelné sekání podle hmg
 • Vertikutace
 • Provzdušňování
 • Pískování
Odborné ošetření dřevin

Aby stromy neohrožovali, ale sloužili, je třeba odborných prořezů.

 • Stříhání živých plotů
 • Ošetření ovocných stromů
 • Prořezávky stromů
 • Kácení
Velkoplošná údržba problematických terénů

Specializujeme se na sekání těžko přístupných pozemků, máme pro to špičkové vybavení vyvinuté
v rakouských Alpách.

 • Sekání neudržovaných porostů
 • Sekání svahů do 40º
 • Údržba podmáčených terénů
 • Likvidace invazních rostlin
Údržba cyklostezek

Je hezké cyklostezku postavit, ale to nestačí. Aby si jí občané mohli plně užít, musíme se o ní starat.

 • Sekání příkopů
 • Obnova studánek
 • Revize a opravy štěrkových cest

Pracovníkům se závažnými sociálními problémy radí a pomáhá odborník. Podporujeme rozvoj sociálních kompetencí zapojováním celého týmu zaměstnanců do řešení pracovních úkolů. Orientací podnikatelské činnost
na rozvoj biodiverzity budujeme silné environmentální cítění našich pracovníků.

Zahradnické práce

Květinou si zkrášlíte život, ale poznáme na zarostlém záhoně, co je plevel a co je třeba ponechat?

 • Návrhy květinové výzdoby
 • Založení záhonů
 • Údržba květinové výzdoby
 • Odborné pletí záhonů
Projekty zeleně, biodiverzita

Rozvoj druhové pestrosti je náš hlavní zájem. Navrhneme příslušné opatření, zajistíme projekt,
obstaráme dotaci, zrealizujeme projekt.

 • Květinová výzdoba obcí
 • Parkové úpravy
 • Údržba stromořadí
 • Kultivace remízků
 • Zřizování a dlouhodobá údržba biocenter a biokoridorů
 • Protierozní opatření
Zimní údržba

Techniku máme, proč nepomoci, když je kalamita? Nebo při pravidelné zimní údržbě v obcích nebo
kolem obchodních center?

 • Zimní pohotovost
 • Odklízení sněhu
Drobné stavební práce

Práce zednické, dlažby. Vodoinstalace, kanalizace, práce topenářské. Tesařské konstrukce, práce pokrývačské.

Sada indikátorů pro integrační sociální podnik

Sociální podniky jsou povinny naplňovat svojí činností sadu indikátorů (rozpoznávacích znaků sociálního podniku), které jsou definovány Ministerstvem práce a sociálních věci. Sadu indikátorů tvoří pět základních bodů:

 1. Společensky prospěšný cíl
  zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce formulován v zakládacích dokumentech.
 2. Sociální prospěch
  a) zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin
  b) účast zaměstnanců a členů na směřování podniku
  c) důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců.
 3. Ekonomický prospěch
  a) případný zisk používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku nebo pro naplnění společensky prospěšných cílů,
  b) nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích,
  c) alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech.
 4. Environmentální prospěch
  zohledňování environmentálních aspektů výroby a spotřeby.
 5. Místní prospěch
  a) přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky
  b) využívání přednostně místních zdrojů
  c) spolupráce sociálního podniku s lokálními aktéry z území MAS.
Ceník

ABRI, s. r. o.

Údržba krajiny – ceník (ceny uváděny bez DPH)

sečení – mulčování – terény běžné nad 1.000 m²od 0,4 Kč/m²1.200 Kč/ hod
sečení – mulčování nebo sběr, terény běžné do 1.000 m²od 1,2 Kč/m²
sečení – mulčování svažitých nebo podmáčených terénůod 1,4 Kč/m²
sekání křivinořezem (podle výšky trávy)od 1,2/m²310 Kč/ hod 
úprava křovin do výšky 6 m5,50 Kč/ běžný m1.400 Kč/ hod
založení trávníku výsevem vč. osivaod 30 Kč/m²
přihnojení trávníku vč. hnojiva od 2,5 Kč/m²
dosetí trávníku od 5 Kč/m²
vertikulace, provzdušnění trávníkuod 1,5/m²340 Kč/ m²
kácení, řez keřů, stromů a ovocných dřevin, střihání živých plotů, obrývání záhonů, sázení do nádob a do záhonů290 Kč/ hod

Nabídka venkovních a stavebních služeb

Máte zájem o? Likvidace invazních rostlin mechanicky i chemicky Údržba zeleně, luk, neudržovaných prostorů vlastní výkonnou technikou Kácení stromů včetně rizikových Výstavba na klíč menších staveb – práce zednické, tesařské, klempířské, voda, topení Cesty a chodníky zámkové, kamenné, štěrkové Kontaktujte nás

IROP – Vybavení pro sociální podnik

Název projektu: VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ PODNIK – ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ SLUŽBY Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0004873 Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie. Stručný popis projektu: Předmětem projektu je vytvoření nového sociálního podniku na Sokolovsku, rozšířením stávajícího podniku. Cílovou skupinou jsou osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané. Činností sociálního podniku…