Údržba krajiny – Sociální podnik

Ceník

Činnost Cena
Sečení – mulčování – terény běžné nad 1 000 m2 od 0,4 Kč/m2 1 200 Kč/hod.
Sečení – mulčování nebo sběr, terény běžné do 1.000 m2 od 1,2 Kč/m2
Sečení – mulčování svažitých nebo podmáčených terénů od 1,4 Kč/m2
Sekání křivinořezem (podle výšky trávy) od 1,2 Kč/m2 310 Kč/ hod.
Úprava křovin do výšky 4 m 5,50 Kč / bežný m 1 400 Kč / hod.
Založení trávníku výsevem vč. osiva od 30 Kč/m2
Přihnojení trávníku vč. hnojiva od 2,5 Kč/m2
Dosetí trávníku od 5 Kč/m2
Vertikulace, provzdušnění trávníku od 1,5/m2 340 Kč/m2
Kácení, řez keřů, stromů a ovocných dřevin, střihání živých plotů, obrývání záhonů, sázení do nádob a do záhonů 260 Kč/hod.

Krajinářské a zahradnické práce

Název projektu: Krajinářské a zahradnické práce

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007019

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Stručný popis projektu
Předmětem projektu je vytvoření nového sociálního podniku, rozšířením stávajícího podniku. Dále pak vznik 2 pracovních pozic pro cílovou skupinou, kterou tvoří osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané. Činností sociálního podniku bude poskytování kompletních služeb v oblasti údržby krajiny. Za tímto účelem bude pořízeno nezbytné technické vybavení.

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 12. 2019

Cíle projektu
Cílem projektu je vytvoření nového sociálního podniku a vznik 2 nových pracovních míst pro osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané.

Výsledky projektu
Dosavadními výsledky projektu, je zaměstnání osob z cílové skupiny dlouhodobě a opakované nezaměstnaní, dále pak pořízení drobného vybavení nezbytného pro provoz podniku, jako např. zahradní traktor, křovinořezy, ochranné pomůcky pro zaměstnance aj. a realizace několika zakázek na zkulturnění krajiny.

VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ PODNIK – ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ SLUŽBY

Název projektu: VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ PODNIK – ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ SLUŽBY

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0004873

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Stručný popis projektu
Předmětem projektu je vytvoření nového sociálního podniku na Sokolovsku, rozšířením stávajícího podniku. Cílovou skupinou jsou osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané. Činností sociálního podniku bude poskytování kompletních služeb v oblasti údržby krajiny. Za tímto účelem bude pořízeno nezbytné technické vybavení.

Předpokládané datum ukončení projektu: 30.06.2018

Cíle projektu
Cílem projektu je vytvoření nového sociálního podniku na Sokolovsku a vznik 2 nových pracovních míst pro osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané.

Výsledky projektu
Výsledkem projektu je nákup nezbytného technického vybavení pro činnost sociálního podniku – horského traktoru (nosiče).