MAS Sokolovsko o.p.s.

Společnost ABRI je pro nás již ověřený dodavatel náročných zakázek, které vyžadují komunitní projednání, tj. pořádání sešlostí s občany za účelem řešení i složitých otázek. Rovněž se na ni mohu spolehnout v analýzách pro naše strategické regionální rozvojové dokumenty.