Ivan Stefan – býv. starosta obce Královské Poříčí

S firmou ABRI mám dlouholetou zkušenost z pozice starosty Královského Poříčí a předsedy svazku obcí Mikroregion Sokolov-východ. Na jejich služby v oblasti žádostí o dotace, dotačního managementu a regionálního rozvoje jsem se mohl vždy spolehnout.