Realizujeme veřejné zakázky / Nechte starosti na nás

Společnost ABRI, s.r.o., svým klientům poskytuje již více než 10 let realizaci zadávacích řízení podle podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, či podle podmínek poskytovatelů dotace. I Vám nabízíme své letité zkušenosti, vždy aktuální znalosti a energický přístup k Vašim záležitostem.

Nabídka služeb pro zadávací řízení

Zajišťujeme komplexní realizaci zadávacích řízení i ad hoc konzultace:

  • zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • zadávání veřejných zakázek podle podmínek poskytovatelů dotací
  • zpracování koncesního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • zpracování soukromých výběrových či zadávacích řízení

Nabídka doprovodných služeb

Poskytujeme asistenci pro každou fázi zadávacího řízení:

  • zajištění zveřejnění na profilu zadavatele
  • řešení sporů s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže a s poskytovatelem dotace
  • odborné technické poradenství pro investiční projekty
  • odborné poradenství pro „měkké“ projekty (vzdělávání, sociální služby atp.)


S 10 lety zkušeností v zádech se těšíme i na spolupráci s VámiPro stálé zákazníky jsme spolehlivým partnerem

Realizaci veřejných zakázek poskytujeme již 10 let. Naši stálí klienti z Karlovarského a Plzeňského kraje oceňují, že poskytujeme komplexní služby a že jejich potřebám sami vycházíme vstříc. Poskytujeme jim především jistotu, že zadaný úkol provedeme v souladu s legislativou a podmínkami poskytovatele dotace, a to samostatně, profesionálně a přesně dle zadaných požadavků.

My pracujeme, Vy úkolujete

Nabízíme Vám kompletní zajištění zadavatelských činností. Veřejnou zakázku administrujeme od začátku do konce: převezmeme od Vás žádost o dotaci (záměr) a na konci předáme dokumentaci úspěšně provedeného zadávacího řízení podle Vašich požadavků.

Profesionalita a lidský přístup

Rozumíme, že v praxe není černobílá. Rozumíme, že můžete potřebovat mimořádně rychlé řešení, určitý neobvyklý postup či zcela neprůstřelnou dokumentaci. Chápeme, že veřejné zakázky můžete vidět úplně poprvé. Klientů si vážíme a děláme pro ně maximum. Proto i pro Vás najdeme to správné řešení.

Zkušenosti, znalosti, profesionalita

Během posledních 5 let jsme zpracovali více než 100 zadávacích řízení v objemu od statisíců po desítky milionů korun. Řešili jsme pro klienty desítky odvolání a sporů. Pravidelně se účastníme vzdělávacích seminářů. Starostům a zaměstnancům radničních odborů poskytujeme ad hoc poradenství. Ke klientům vždy přistupujeme s nejvyšším nasazením tak, abychom naplnili jejich očekávání.
Proč jsou veřejné zakázky dennodenním tématem?

Realizace výběrového řízení je jedním ze stavebních kamenů projektů financovaných z veřejných zdrojů – ať už z fondů Evropské unie, České republiky, nebo z rozpočtů měst a obcí.

  • Poskytovatelé dotací vyžadují po příjemcích, aby výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, dodávek nebo služeb realizovali podle určitých pravidel tak, aby nedocházelo k nehospodárnému nakládání s dotačními prostředky. Tito poskytovatelé mají nejčastěji svá vlastní zjednodušená pravidla zadávání zakázek, jež vycházejí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
  • Subjekty hospodařící s veřejnými prostředky, jako jsou úřady, města, obce, jejich příspěvkové organizace a další, mají ze zákona povinnost vydávat veřejné prostředky efektivně, hospodárně a účelně a dodržovat postup stanovený zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Kontaktní formulář: uvítáme Vaši poptávku, Váš dotaz

Máte-li zájem o naši cenovou nabídku či chcete-li se na něco zeptat, prosím, kontaktujte nás nebo nám napište e-mail prostřednictvím tohoto formuláře:

Zpráva: *