Dodáváme řešení pro regionální rozvoj / Strategické dokumenty, plány, vize, projednání

Klientům z řad veřejného sektoru dodáváme kompletní zajištění potřeb v oblasti regionálních rozvojových projektů. Klientům pomáháme při tvorbě dlouhodobých záměrů, jako jsou strategické plány rozvoje, marketingové studie, studie proveditelnosti a další. Zajišťujeme komunitní projednání záměrů s veřejností. Jsme také specialisté na provádění realizace projektů.

Nabídka služeb pro regionální rozvoj

Na základě naší zkušenosti, znalostí a spolupráce s partnery zajišťujeme:

 • Tvorba strategických záměrů: tvorba strategických dokumentů pro města, obce, svazky obcí, kraje a další subjekty (studie, záměry, strategie)
 • Realizace projektů: zpracování ideového záměru, zajištění vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení, až po kompletní inženýrskou činnost při přípravě a realizaci staveb, výkon technického dozoru investora a zejména finanční management projektů zahrnující veškerou administrativu ve vztahu k poskytovateli dotace.
 • Facilitace: zajištění projednání záměrů s občany a dotčenými subjekty za účelem jejich úprav a schválení
 • Specializace na Karlovarský, Plzeňský a Ústecký kraj


Vymyslíme to i pro Vás

Potkali jsme se již s řadou složitých témat. A zvládli jsme je. Podívejte se sami.

Referenční projektyRegionálnímu rozvoji se věnujeme každý den již 15 let

Naše motto „Regionální rozvojová agentura“ platí již 15 let a dobře vystihuje naši práci. Klientům pomáháme zajišťovat financování jejich rozvojových projektů. Převážně se jedná o klienty z veřejného sektoru (města, obce, spolky obcí, kraje, školy atp.). Klienti řeší problémy, jež zahrnují například

 • spolupráce infocenter,
 • výstavba kulturních a sportovních center,
 • marketingová značka regionálních produktů,
 • rozvoj území po ukončení těžby,
 • rekultivaci průmyslem zasažených lokalit,
 • propagaci tradičních řemesel,
 • propagaci území pro turistické využití,
 • vylepšení turistické infrastruktury,
 • marketing atraktivních lokalit atp.

Tyto problémy vidíme každý den. A umíme je řešit.

Cyklostezka Ohře v Dasnicích (říjen 2010)

Cyklostezka Ohře v Dasnicích (říjen 2010)

V Karlovarském kraji jsme pracovali na většině zásadních rozvojových projektů

Jsme pyšni na to, že jsme díky našim klientům mohli pracovat na významných projektech, jako jsou:

 • strategické plány rozvoje obcí,
 • integrované rozvojové studie mikroregionů,
 • studie třídění komunálního odpadu v Karlovarském kraji
 • rozvojová studie vytvoření technologického centra v Karlovarském kraji
 • naučná cyklostezka na rekultivovaných výsypkách, cyklotrasy na Kynšpersku, rozvojová studie páteřní
 • cyklostezky Sokolov – Cheb
 • společné technické služby Mikroregionu Sokolov – východ, studie Hornický park, dopravní turistické značení na Sokolovsku, rozvoj církevní turistiky v regionu pod Chlumem, studie pamětihodností a investičních příležitostí v Mikroregionu Sokolov – východ

Tyto projekty považujeme za doklad schopností splnit Vaše náročné zadání.

Chlum sv. Maří (říjen 2010)

Chlum sv. Maří (říjen 2010)


Známe moderní analytické a procesní metody

Regionálnímu rozvoji se u nás věnují vysokoškolsky vzdělaní projektoví manažeři, někteří se specializací na regionální rozvoj (Vysoká škola ekonomická). Samozřejmostí je pro nás pravidelné studium relevantní regionálně-rozvojové literatury. Specializujeme se také na komunitní projednávání rozovjových plánů obcí a regionů.

Kontaktní formulář: uvítáme Vaše poptávky a dotazy

Máte-li zájem o naši cenovou nabídku či chcete-li se na něco zeptat, kontaktujte nás (viz sekce Kontakt) nebo nám napište e-mail prostřednictvím formuláře:

Zpráva: *