Můj životní styl a svět

Společnost ABRI, s.r.o., realizovala projekt zaměřený do oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR), který je podporován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Karlovarském kraji.


Projekt Můj životní styl a svět je financován z prostředků EU.

opvk kv kraj

Evropský sociální fond v ČR

Klíčové aktivity projektu

Vstupní testy na ZŠ pro zmapování znalostí žáků ve VUR

 • Dne 25. 2. 2013 se zrealizovalo testování žáků na partnerských školách kromě prvňáčků. K dispozici byly 2 moduly testů – pro I. a II. stupeň a celkem bylo otestováno 161 žáků – z toho 105 na I. stupni a 56 na II. stupni.
 • Graficky zpracované výsledky testování (PDF)

A jaké jsou Vaše znalosti?

Chcete si také zkusit testík? Máte zde příležitost. K dispozici jsou 2 varianty testů – pro I. stupeň ZŠ a pro II. stupeň ZŠ, který je ovšem určen i pro SŠ a dospělé. Vždy jedna odpověď ze tří možností je ta správná. Maximální počet bodů je 10 pro I. stupeň a 20 pro II. stupeň. Schválně – jak jste na tom se svými znalostmi?

Příprava ekoprogramů

Tvorba nových výukových materiálů pro žáky ZŠ

Projekt vyvrcholil v únoru 2014, kdy partnerským školám byly předány nové výukové materiály v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR). Materiály se věnují výše uvedeným 6 tématům projektu. Je na pedagogovi jakým způsobem bude materiály používat při výuce, jestli v rámci konkrétních předmětů nebo v samostatném bloku věnovaném průřezovým tématům. Výukové materiály rostou se žákem, který je tak používá celý I. stupeň a pak celý II. stupeň ZŠ.

 • Pro I. stupeň byl vytvořen Pracovní sešit – Pojď se učit s Kapíkem, který je rozdělen podle ročníků a je plný barevných luštěnek, spojovaček, doplňovaček a jiných lákavých úkolů. Průvodcem sešitu je maskot Kapík, kterého děti znají z pilotních ekoprogramů. Na závěr je uveden i klíč správných řešení. (ISBN 978-80-260-5638-6)

  Ke stažení: krátké ukázky z tohoto Pracovního sešitu (PDF, ZIP).

  Ukázka PS

  Pro objednávky Pracovního sešitu pište na info@abri-dotace.cz nebo volejte tel. 352 723 188.

 • Pro II. stupeň lektoři vytvořili Publikaci zajímavostí z oblasti VUR, která má 6 kapitol dle stěžejních témat projektu, kterými jsou:
  1. Svět kolem nás – téma udržitelný rozvoj
  2. Přírodní živly
  3. Potravní řetězec
  4. Kam s odpady?
  5. Co je to bio?
  6. Životní styl

  Kapitoly mají podobnou strukturu. V každé z nich hned na úvod najdete Slovníček, což je česko-anglický slovník klíčových pojmů daného tématu. Toto je inovativní prvek naší publikace vycházející z potřeb globalizovaného světa. Samotný výukový text je propleten příklady, otázkami k uvědomění, zamyšleními, úkoly případně upozorněními. V závěrečné části všech kapitol uvádíme sekci Víte, že…, která je plná zajímavostí, dále sekci Tipy, jak (si) mohu pomoci, která inspiruje ke konkrétním změnám v životním stylu, nechybí ani Slovníček klíčových pojmů, kde je uvedena jejich definice a v samotném závěru vám nabízíme Otázky k diskuzi.

  Publikace je završena znalostním testem v oblasti VUR a oboustranným česko-anglickým slovníčkem klíčových pojmů. (ISBN 978-80-260-5672-0).

  Barevná 200 stránková publikace je plná úsměvných tematických obrázků, jak se můžete přesvědčit i z ukázek (PDF) a obsahu a úvodu (PDF, ZIP)

  Ukázka publikace

  Pro objednávky Pracovního sešitu pište na info@abri-dotace.cz nebo volejte tel. 352 723 188.

Realizace ekoprogramů hravou formou – soutěže, poznávačky, návštěva muzea řeky Ohře aj.

Ekoprogramy dávají dětem možnost zakusit různé druhy aktivit od poznávání přírodních živlů, pochopení potravinového řetězce v přírodě, poznávání obilnin a bioproduktů přes zdravý životní styl až po třídění odpadů. Pro I. stupeň ZŠ programem provází šotek Kapík, který byl stvořen za tímto účelem. Děti chybujícího a neznalého Kapíka vedou pod dohledem lektora ke zdravým životním návykům jako je pravidelná ranní hygiena, pohyb, vhodná snídaně, důležitost neplýtvání vodou, jídlem apod.

Pro II. stupeň ZŠ je program postaven na samostatnosti jednotlivých týmů, které prochází podle plánku různými stanovišti (dle témat) a zdolávají testové otázky a další soutěžní aktivity.

Ekoprogramy probíhají na statku Bernard, kde se děti mohou i pohrát se zvířátky z malého zookoutku. K programu se pro posílení efektu doporučuje také návštěva Centra řeky Ohře s naučným kvízem a např. také pečení chlebových placek v historické kamenné peci. Program lze zakončit speciálně připraveným zdravým obědem.

Pro více informací a objednání ekoprogramů přejděte na stránky Statku Bernard a stáhněte si nabídku exkurzí.

Další výstupy projektu

Kontaktní osoba

E-mailTelefon
info@abri-dotace.cz352 723 188