Můj životní styl a zdraví

Společnost ABRI, s.r.o., realizovala projekt zaměřený do oblasti nové formy a metody vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu. Projekt je podporován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Karlovarském kraji.


Projekt Můj životní styl a a zdraví je podporován z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Karlovarském kraji.

OPVK

Aktivity projektu

  • Půldenní program Vím, co jím
  • Aktivita Pijte vodu z kohoutku na školách
  • Ukázky zumby a cviků na správné držení těla na hodinách tělesné výuky v rámci aktivity Radost z pohybu
  • Aktivita Vše podstatné o životním stylu, která obsahuje celodenní seminář pro pedagogy o kořenech zdraví, kuchařské workshopy pro pracovníky školních jídelen, výukové materiály pro II. stupeň ZŠ o zdravém životním stylu a webový portál o životním stylu sloužící k síťování škol
  • Výuka v oblasti dopravní výchovy, která je koncipována pro žáky i pro pedagogy

¨

Webové stránky projektu o zdravém životním stylu najdete zde: zdravaskola.kr-karlovarsky.cz.

Kontaktní osoba

E-mailTelefon
info@abri-dotace.cz352 723 188