Založení vlastní existence / Zajištění vzdělávacího kurzu

Společnost ABRI, s.r.o., zrealizovala projekt, jehož cílem bylo přispět ke zvýšení a stabilitě zaměstnanosti v Karlovarském kraji, zejména v mikroregionech s vysokou mírou nezaměstnanosti.

Info o projektu

PoložkaHodnota
Název projektuZaložení vlastní existence - alternativa na trhu práce
Reg. číslo projektuCZ.04.1.03/4.1.05.2/0009
Příjemce dotaceABRI, s.r.o.
Partner projektuAB- Akcima, s.r.o., Úřady práce v Karlových Varech, Chebu a Sokolově
Období realizace1/2007 - 6/2008

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

loga zalozeni vlastni existence

Aktivity projektu

Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení a stabilitě zaměstnanosti v Karlovarském kraji, a to prostřednictvím poskytnutí kvalitních vzdělávacích aktivit a podpůrných poradenských služeb pro začínající podnikatele (absolventy vzdělávacích kurzů).
Projekt přišel s koncepcí 2 nových typů vzdělávacích kurzů:

  • START MANAGER – obsahující dva rekvalifikační bloky: doposud probíhající kurz „Základy podnikání“ neboli tzv. Start (jeho absolvování bylo podmínkou pro získání bezúročného úvěru Start pro začínající podnikatele z ČMZRB) a nově navrženou vzdělávací nadstavbu Manager, která měla rozšířit a prohloubit znalosti a dovednosti účastníků. Manager zasvětil účastníky hlouběji do problematiky marketingu, managementu, financí, daní, komunikace, BOZP, norem o životním prostředí, dotací EU a také přinesl rozsáhlou výuku práce s PC, zejména s užíváním kancelářských procesorů Word a Excel.
  • ZALOŽENÍ VLASTNÍ EXISTENCE – rozsáhlý kurz pro přípravu na zahájení podnikání, určen pro ty, kteří uvažují o podnikání ve větším rozsahu, a tím nevyhovují podmínkám pro získání zvýhodněného úvěru Start.

Dalšími stěžejními aktivitami projektu bylo poskytování individuálních poradenských služeb pro klienty projektu:

  • služba Asistence – poradenství v začátcích podnikání, zejména v oblasti získávání zvýhodněných či dotačních finančních prostředků pro zahájení podnikání
  • služba Intervence – poradenství v oblasti dalších problémů či nesnází při podnikání formou vypracování tzv. intervenčního plánu šitého na míru pro konkrétního podnikatele

Vzdělávací kurzy probíhaly v Sokolově (zejména praktická výuka na PC) a nedalekém Královském Poříčí. Umístění odpovídalo míře nezaměstnanosti, která je v okrese Sokolov nejvyšší z celého Karlovarského kraje. Teoretická výuka probíhala především na statku Bernard v Královském Poříčí, kde se z prostředků dotace vybavilo malé školící středisko sloužící pro adepty na vzdělávání v oblasti podnikání. Statek jako Centrum tradičních řemesel, na kterém působí podnikatelé – řemeslníci z různých tradičních oborů byl vskutku motivačním prostředím i pro účastníky našich kurzů.

Počet klientů

Do projektu se celkem zapojilo 42 osob z celého Karlovarského kraje. Nábor do vzdělávacích kurzů byl uskutečňován především formou informačních schůzek na ÚP, a to v Karlových Varech, Chebu a Sokolově.

Výstupní dokumenty

Kontaktní osoba

E-mailTelefon
info@abri-dotace.cz352 723 188