Profil společnosti ABRI / Řešíme Vaše problémy již 17 let


Vynikáme

Našimi devizami, odlišujícími nás od konkurence, jsou zejména:

Úspěšná tradice a zkušenosti sahající k roku 2000

Patnáctiletá záruka solidnosti, jistoty i zkušeností s již realizovanými projekty financovanými z evropských fondů. Naše zkušenosti se odvíjejí od praxe s jednotlivými dotačními tituly, jako jsou např. regionální operační programy, Program rozvoje venkova, OPPI, OPRLZ, ESF, OPŽP, INTERREG, LEADER, Central Europe a další.

Komplexní realizace projektů (stavebních i nestavebních)

Vše od zpracování ideového záměru nebo základní studie, přípravy a podání žádosti, včetně všech potřebných příloh (vč. projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení), prováděcí a realizační projektová dokumentace, vč. podkladů pro výběrové řízení, realizace výběrových řízení, až po kompletní inženýrskou činnost při přípravě a realizaci staveb, výkon technického dozoru investora a zejména finanční management projektů zahrnující veškerou administrativu ve vztahu k poskytovateli dotace, od přípravy smluv až po závěrečné vyhodnocení.

Spokojení zákazníci z řad veřejnoprávních i soukromých subjektů

Mezi naše zákazníky patří obce, města, sdružení obcí, ale i malé a střední firmy.

Profesionální projektoví manažeři

Odborně kvalifikovaní a pravidelně školení zaměstnanci, spolupráce s renomovanými a prověřenými externími subjekty.


Jezero Medard u Sokolova (září 2011).

Jezero Medard u Sokolova (září 2011).

A nejen to

Firma se rozvíjí i v oblasti vzdělávací činnosti – pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Společnost má zkušenosti s rekvalifikačními kurzy pro začínající podnikatele.

Za dobu své působnosti si firma vybudovala vlastní portfolio klientů, mezi něž patří zejména obce na Sokolovsku a svazky těchto obcí, dále pak neziskové nestátní organizace a příspěvkové organizace a v neposlední řadě podnikatelé.

Historie

Historický vývoj společnosti ABRI je oporou pro naši nabídku služeb. Klientům nabízíme jistotu zkušeného partnera ve složitém světě dotací a veřejných zakázek.

V roce 2000 vstoupil do firmy nový management, který přesunul sídlo do Sokolova. Společnost následně nabyla cenné zkušenosti z oboru evropských dotací, a to především v rámci dotačních titulů z přípravného období, jako jsou např. PHARE, SAPARD a z operačních programů SROP, OPPP, OPI, OPRLZ, INTERREG, LEADER, a dalších.

V roce 2005 společnost otevřela pobočku v Mariánských Lázních a svůj rozsah činností rozšířila o:

 • vytváření rozvojových studií a studií využitelnosti objektů,
 • zpracování žádostí o dotace včetně vyžadovaných příloh,
 • kompletní realizaci výběrových řízení,
 • realizační a finanční management projektů z dotací z evropských fondů.

Během programovacího období 2007-2013 společnost realizovala desítky až stovky projektů v oblasti žádostí o dotace a dotačního managementu, veřejných zakázek, regionálního rozvoje a vzdělávání. Mezi časté dotační tituly patřily regionální operační programy, OPŽP, Leader či Program rozvoje venkova. Naši projektové manažeři si vyzkoušeli různorodou paletu dotačních titulů a svým klientům poskytovali kvalitní profesionální servis. Mimořádně aktivní jsme byli i v zajišťování veřejných zakázek pro municipality a v realizaci projektů regionálního rozvoje.

Do programového období 2014-2020 vstupujeme plni sil, zkušeností a nadšení pro nové projekty.

Významní klienti

 • Svazek obcí Mikroregion Sokolov – východ (Hory, Chodov, Jenišov, Královské Poříčí, Loket, Lomnice, Nové Sedlo, Mírová, Sokolov, Staré Sedlo, Vintířov, Březová, Šabina, Dolní Rychnov)
 • Město Sokolov
 • Město Kraslice
 • Město Loket
 • Město Březová
 • Obec Královské Poříčí
 • MAS Sokolovsko, o.p.s.
 • Obec Dalovice
 • Město Nová Role


Řekli o nás – reference našich zákazníků

 • Společnost ABRI je pro nás již ověřený dodavatel náročných zakázek, které vyžadují komunitní projednání, tj. pořádání sešlostí s občany za účelem řešení i složitých otázek. Rovněž se na ni mohu spolehnout v analýzách pro naše strategické regionální rozvojové dokumenty.
  Ivana Jágriková, ředitelka MAS Sokolovsko o.p.s.
 • Projekťáci z ABRI mi pomáhají hlavně s průběžnou dotační administrativou. I když... s žádostmi také. Spolupracuji s nimi ráda.
  Hana Bašková, vedoucí – Tradiční řemesla Bernard, z.s.
 • V ABRI mě stále ještě mají rádi, ačkoliv to se mnou jako klientem mají těžké. Jsem častý zákazník. Mám hodně nápadů, které jsou náročné na dotažení do konkrétní podoby. Administrativě se vyhýbám obloukem. A přesto si rozumíme - v ABRI mi již mnohokrát pomohli získat peníze na skvělé projekty.
  Miroslav Makovička, jednatel společnosti Správa pamětihodností, s. r. o.
 • Se službami společnosti ABRI máme bohaté zkušenosti. Díky týmu jejich pracovníků máme ve městě mimo jiné zrekonstruované bývalé kulturní středisko. Na služby ABRI se mohu spolehnout a rád je využívám.
  Miroslav Bouda, starosta města Březová
 • S firmou ABRI mám dlouholetou zkušenost z pozice starosty Královského Poříčí a předsedy svazku obcí Mikroregion Sokolov-východ. Na jejich služby v oblasti žádostí o dotace, dotačního managementu a regionálního rozvoje jsem se mohl vždy spolehnout.
  Ivan Stefan, sbýv. tarosta obce Královské Poříčí
 • Firma ABRI patří mezi spolehlivé dodavatele dotačních služeb pro město Sokolov i svazek obcí Mikroregion Sokolov-východ.
  Karel Jakobec, místopředseda svazku obcí Sokolov-východ