Zřízení sběrného dvora v Lomnici / Žádost o dotaci

Pro klienta jsme zpracovali žádost o dotaci vybudování sběrného dvora v obci Lomnice s rozpočtem 8 mil. Kč pro sběr, shromažďování a třídění odpadů. Sběrný dvůr bude vybaven provozní kanceláří, EKO-skladem na nebezpečné odpady, kontejnery na nebezpečné odpady a velkoobjemovými kontejnery na ostatní odpady. Je zajištěno shromažďování papíru, skla, plastů, objemného odpadu, nebezpečných složek komunálních odpadů, prostor pro místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení, dále biologicky rozložitelného odpadu, pneumatik atd.

Reg. č. CZ.1.02/4.1.00/08.02661

Foto: ZŠ Lomnice