Značení památek v Mikroregionu Sokolov – východ / Žádost o dotaci

Pro klienta jsme zpracovali žádost o dotaci na projekt „Značení památek v Mikroregionu Sokolov – východ“, reg. č. CZ.04.1.05/4.1.32.1/1819.

Cílem projektu je zkvalitnění informační obsluhy v cestovním ruchu a výrazné zkvalitnění nabídky služeb v cestovním ruchu na území Mikroregionu Sokolov – východ. Většina obcí a měst Mikroregionu Sokolov – východ má několik pamětihodností, které stojí za upoutávku i osobní návštěvu. Jedná se zejména o památky sakrálního významu, památné stromy, významné historické budovy nebo skvosty „chebské lidové architektury“ (hrázděné stavby). Projekt je zaměřen na vytvoření regionálního systému informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech, konkrétně na systém značení pamětihodností na území mikroregionu.

znaceni pamatek 2