Zeleň napříč Kraslicemi / Žádost o dotaci

Pro klienta jsme zpracovali žádost o dotaci, která byla schválena jako jedna z prvních v novém programovém období 2014-2020.

Cílem projektu je posílení ekologické stability území. Díky výsadbě stromů a keřů, obnově trávníků a ošetření stávajících dřevin podél hlavní komunikace vedoucí napříč Kraslicemi vznikne přirozená zelená osa procházející městem od severu k jihu v délce 3,2 km.

Aktivity projektu

  • Výsadba stromů a keřů – využití druhů vhodných pro dané ekologické podmínky
  • Obnova trávníků
  • Ošetření stávajících dřevin
  • Následná péče po dobu tří let

Rozpočet projektu dosáhl výše 8,5 mil. Kč.