Zateplení Základní školy Březová / Žádost o dotaci

Pro klienta jsme zpracovali žádost o dotaci. Projekt zahrnoval zateplení konstrukcí obvodového zdiva, střechy, výměna výplní a rekonstrukce otopného systému. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 196,85 t/rok a k úspoře energie cca 1 311 Gj/rok. Celkové výdaje: 26 mil. Kč.