Zateplení sdruženého objektu – Dukelská 1855, Kraslice / Žádost o dotaci

Pro klienta jsem zpracovali žádost o dotaci a veřejnou zakázku na zateplení objektu s komerčním přízemím v centru města.

Projekt řeší zateplení obvodového zdiva nadzemních podlaží certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem tl. izolantu 160 mm. V rámci zateplení se mění zbývající výplně otvorů. Objekt zahrnuje nebytové prostory využívané městským úřadem, dále nebytové prostory pronajaté a byty. Byty tvoří méně než 50 % plochy. Dle katastru nemovitostí se jedná o občanskou vybavenost.