Zateplení kulturního domu č.p. 1782, Kraslice / Žádost o dotaci

Pro klienta jsme zpracovali žádost o dotaci na projekt zateplení celého objektu kulturního domu na náměstí v Kraslicích a výměnu oken v bytě správce. Výměna výplní otvorů ve zbývající části objektu a zateplení půdního prostoru byly realizovány v letech 2007 a 2008. Pro zateplení obvodového pláště bude použit certifikovaný kontaktní zateplovaní systém s použitím izolačních desek z minerálních vláken v tl. 140, 200 mm (v ploše).

Rozpočet projektu dosáhl výše 4,1 mil. Kč.