Založení vlastní existence – alternativa na trhu práce / Vzdělávací kurz

Projekt „Založení vlastní existence – alternativa na trhu práce“, reg. č. CZ.04.1.03/4.1.05.2/0009, patří na první místo řady vlastních vzdělávacích projektů společnosti ABRI, s.r.o. Projekt jsme vymysleli, uskutečnili a doevdli do úspěšného konce.

Projekt má vlastní webovou stránku.

Aktivity projektu

Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení a stabilitě zaměstnanosti v Karlovarském kraji, a to prostřednictvím poskytnutí kvalitních vzdělávacích aktivit a podpůrných poradenských služeb pro začínající podnikatele (absolventy vzdělávacích kurzů).
Projekt přišel s koncepcí 2 nových typů vzdělávacích kurzů:

  • START MANAGER – obsahující dva rekvalifikační bloky: doposud probíhající kurz „Základy podnikání“ neboli tzv. Start (jeho absolvování bylo podmínkou pro získání bezúročného úvěru Start pro začínající podnikatele z ČMZRB) a nově navrženou vzdělávací nadstavbu Manager, která měla rozšířit a prohloubit znalosti a dovednosti účastníků. Manager zasvětil účastníky hlouběji do problematiky marketingu, managementu, financí, daní, komunikace, BOZP, norem o životním prostředí, dotací EU a také přinesl rozsáhlou výuku práce s PC, zejména s užíváním kancelářských procesorů Word a Excel.
  • ZALOŽENÍ VLASTNÍ EXISTENCE – rozsáhlý kurz pro přípravu na zahájení podnikání, určen pro ty, kteří uvažují o podnikání ve větším rozsahu, a tím nevyhovují podmínkám pro získání zvýhodněného úvěru Start.