Využití fenoménu zaniklých obcí Slavkovského lesa / Rozvoj Slavkovského lesa

Jsme autoři projektu „Využití fenoménu zaniklých obcí Slavkovského lesa pro rozvoj CR“. V r. 2008 jsme zpracovali studii, ze které vzešly další samostatné projekty:

Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR – 1. etapa

Projekt „Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR – 1. etapa“ se realizoval v letech 2009-2010 z ROP Severozápad. V rámci projektu byly instalovány informační tabule, připraveny propagační materiály – mapa s okruhem po zaniklých obcích. V rámci projektu byla vydána publikace Zaniklé obce Březovska. Více informací viz webové stránky projektu.

Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa

Projekt „Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa“ (reg. č. CZ.1.09/2.1.00/30.00751) realizovaný v období 2011-2012 zahrnoval:

  • Zpracování vyhledávací studie proveditelnosti (proces vyhledávání vhodných reliktů k obnově včetně jejich pasportizace – 63 kusů)
  • Zpracování 30 projektových dokumentací na obnovu vybraných reliktů
  • Bulletin o obnově reliktů
  • Předběžná studie proveditelnosti

Více informací najdete na stránce projektu.

Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa

Projekt „Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině“ (reg. č. CZ.1.09/2.1.00/30.00752) se realizoval v letech 2011-2013.

  • V rámci projektu byla zpracována studie vedení cyklostezek, studie proveditelnosti a podklady pro zajištění územních rozhodnutí a dokumentací pro stavební řízení.
  • Cílem je postupné vybudování značených turistických a cyklistických stezek a tras, které protkají část území Slavkovského lesa a umožní jeho napojení na páteřní cyklostezku Karlovarského kraje. Jedná se o pět cyklotras a devět propojek mezi těmito cyklotrasami. Rekonstrukce se budou týkat konkrétních úseků na těchto cyklotrasách a propojkách.
  • V rámci projektu byla uzavřena Dohoda o spolupráci MAS Sokolovsko a 8 měst a obcí, na jejichž území cyklotrasy povedou. Jsou to: Březová, Sokolov, Horní Slavkov, Krásno, Rovná, Loket, Dolní Rychnov, Šabina.
  • Celý projekt bude realizován jako stavebnice, tedy po jednotlivých dílcích neboli úsecích.

Více informací na stránce projektu.