Veřejně přístupné sportoviště – Kraslice / Žádost o dotaci

Pro klienta jsme zpracovali žádost o dotaci na projekt „Veřejně přístupné sportoviště – Kraslice“, reg. č. CZ.1.09/1.2.00/20.00532, v rámci opatření Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst. Celkový rozpočet projektu byl naplánován na 10 mil. Kč. Zároveň jsme pro projekt zajistili dotační management.

Obsahem předkládaného projektu, je vybudování sportoviště, výstavba provozní budovy se zastřešenou terasou vč. zřízení osvětlení, oplocení, veřejné osvětlení, přípojka NN, přípojka splaškové a dešťové kanalizace, přípojka vody a parkové a terénní úpravy. Vznikne multifunkční hřiště na míčové hry, in-line dráha pro bruslaře, hřiště na petanque, budou vytvořeny hrací koutky pro děti a mládež a pobytové louky.