Rekonstrukce kulturního domu v Březové / Veřejná zakázka

Pro klienta jsme zpracovali veřejnou zakázku na stavební práce v projektu „Multifunkční centrum Březová – 1. etapa“, reg. č. CZ.1.09/2.2.00/03.00055. V rámci projektu proběhla rekonstrukce kulturního domu na Multifunkční centrum Březová. Byla zrekonstruována restaurace, velký sál, společné prostory a přístupové komunikace. V suterénu objektu došlo k vybudování 2 bowlingových drah, prostoru pro ricochet, simulační plátno apod. Tyto prostory byly nazvány jako Bowling centrum Březová. Co se týká prostor kina Admira, zůstává beze změn. Na část kina a loutkárny se zpracovává projekt pro stavební úpravy, které budou součástí II. etapy rekonstrukce Kulturního domu Březová.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 39,5 mil. Kč bez DPH