Technika pro sběrný dvůr v Lomnici / Žádost o dotaci

Pro klienta jsme zpracovali žádost o dotaci na nákup techniky pro sběrný dvůr. Projekt o rozpočtu 3,8 mil. Kč konkrétně řešil rozšíření stávajícího systému separace a svozu odpadu v obci Lomnice. Stávající systém řešil plast, sklo a papír. Tento systém bude rozšířen o biologicky rozložitelný odpad a objemný odpad. K tomu bude sloužit nově pořizovaná svozová technika, kontejnery a drtič dřevní hmoty. Zelený odpad bude využíván při péči o zeleň v obci.

Projekt přímo souvisí s dalším předkládaným projektem „Zřízení sběrného dvora v Lomnici“. Obec chce řešit problematiku separace odpadů komplexním způsobem.

Obec Lomnice leží v těsné blízkosti dolového území v okrese Sokolov, který patří mezi regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností dle Usnesení vlády č. 1005/2004.

Zdroj: OPŽP