Systém pro nakládání s BRO v obci Královské Poříčí / Komplexní servis

Klientovi jsme poskytli komplexní dotační servis v rámci projektu „Systém pro nakládání s BRO v obci Královské Poříčí“:

  • zpracování žádosti o dotaci,
  • výběrové řízení,
  • dotační management.

Projekt řeší vytvoření a dovybavení systému nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. Systém se skládá z rozmístění kompostérů po obci, umístění kontejnerů na bioodpad, svoz kompostu a jeho následnou distribuci na údržbu zeleně obce. Součástí záměru je nákup kompostérů, kontejnerů na bioodpad a svozové techniky.