Studie třídění komunálního odpadu v Karlovarském kraji / Rozvojová studie

Naši pracovníci se podíleli na zpracování studie pro účel projektu „Rozvojová studie Třídění komunálních odpadů v Karlovarském kraji“, reg. č. EG/2002.0014.

Projekt je zaměřen do oblasti systému třídění odpadů v rámci Karlovarského kraje. Cílem projektu je zpracováním rozvojové studie Třídění odpadů, která se stane podkladem k realizaci celého systému nakládání s odpady (odpadového hospodářství) a jejich dalšího zpracování a využití. Předpokládá se, že technologie pro třídění a následné zpracování komunálního odpadu bude umístěna v oblasti průmyslového Sokolovska. Mezi klíčové aktivity patří: zavedení systému nakládání s odpady pro jejich další využití, vytvoření podmínek pro dlouhodobě provozně-ekonomickou stabilitu systému, zajištění legislativních požadavků – především soulad se směrnicemi a normami EU, koordinace postupu s pozdějším propojením aktivit s Bavorskou, příp. Saskou stranou. Studie též zjistí názor na uvedenou problematiku komunální sféry a všech ostatních aktérů v této oblasti, bude se zabývat technologickými problémy a v neposlední řadě bilancí odpadů v kraji.