Studie Hornický park

Naši pracovníci zpracovali rozvojovou studii na vznik hornického parku v rámci hnědouhelné těžební oblasti na Sokolovsku. Dominantou hornického parku měly být dosloužilé těžební stroje.