Strategie rozvoje města Nová Role / Regionální rozvoj

Pro klienta jsme v průběhu 1. pololetí roku 2015 vypracovali dokument s názvem „Strategický plán rozvoje města Nová Role“. V tomto dokumentu jsou definovány základní oblasti rozvoje  města pro léta 2015 až 2020, nastaveny cíle v jednotlivých oblastech a způsob, jakým by město těchto cílů chtělo dosáhnout. Stanovený střednědobý rozvojový horizont překračuje hranice jednoho volebního období, plynule na něj tedy naváže vedení města i ve volebním období příštím.

Na webových stránkách města Nová Role jsou k dispozici příslušné výstupní dokumenty.