Strategický plán rozvoje obce Královské Poříčí / Regionální rozvoj

Pro klienta jsme zpracovali střednědobý strategický plán rozvoje obce. Součástí komunitního zpracování projektu byla anketa a několik veřejných sylšeních, kde se mj. projednávalo:

  • Představení struktury strategického plánu.
  • Představení výsledků hlasování občanů ohledně silných a slabých stránek.
  • Představení druhé části strategického plánu (návrhová část).
  • Řízená diskuze a připomínkování plánovaných aktivit v obci.
  • Setkání se koná za účasti zástupců vedení obce, zpracovatelů ankety a strategického plánu rozvoje obce.
  • K účasti zveme občany, zástupce neziskových subjektů i podnikatele, kteří mají zájem podílet se na tvorbě Strategie rozvoje obce.