Stavební práce na dvou objektech SPŠ Tachov, Světce / Veřejná zakázka

Pro klienta jsme zrealizovali veřejnou zakázku na stavební práce na dvou objektech Střední průmyslové školy Tachov, Světce, a to v rámci projektu „Inovace a zkvalitnění výuky technických oborů na SPŠ Tachov, Světce“, reg. č. CZ.1.14/2.4.00/19.02584.  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 11 mil. Kč bez DPH.

Cílem projektu je zkvalitnit výuku technických oborů na SPŠ Tachov tak, aby vzdělávací nabídka reagovala na současné technologie používané v praxi. Za tímto účelem je potřebné dobudovat a zmodernizovat prostory pro odborné učebny, ve kterých bude možné využívat moderní vzdělávací metody a nově pořízené technologie při výuce odborných předmětů teoretického i praktického vyučování.  Projektem se stavebně řeší i rozšíření prostorových dispozic dvou školních budov v souvislosti s pořízením nových technologií.