Spolupráce základních uměleckých škol v Kraslicích a Musikschule Vogtlang

Pro klienta jsme zpracovali žádost o dotaci a provedli dotační management projektu „Spolupráce základních uměleckých škol v Kraslicích a Musikschule Vogtlang“, jehož smyslem byla podpora spolupráce klienta a hudební školy v Klingenthalu.

Projektem bude zahájena systematická spolupráce partnerů. Škola v Kraslicích nemá adekvátní prostory ani pro nácvik ani pro vystoupení. Proto je zapotřebí splnit technické předpoklady jako je vybudování přístavby víceúčelového sálu základní umělecké školy v Kraslicích s kapacitou cca 143 osob a vybavení tohoto sálu.