Společné technické služby Mikroregionu Sokolov – východ / Rozvojová studie

Naši pracovníci se podíleli na zpracování studie proveditelnosti projektu zaměřeného na vytvoření společných technických služeb měst a obcí v okolí Sokolova.