Společenský objekt Dalovice / Veřejná zakázka

Pro klienta jsme zrealizovali veřejnou zakázku na stavební práce v projektu „Dokončení I.etapy Společenského objektu Dalovice“, reg. č. CZ.1.09/2.2.00/86.01350, kde předpokládaná hodnota zakázky byla 32,9 mil. Kč bez DPH vč. opčního práva na 2. etapu stavby.

Hlavní myšlenkou bylo zrekonstruovat zchátralý objekt bývalé mateřské školky, vytvořit důstojné prostory, kam by se mohl vrátit společenský život v obci. Součástí této etapy je vybudování nových prostor pro obecní úřad a především společenského sálu se zázemím.