Snížení prašnosti na území města Chodov / Komplexní servis

Klientovi jsme poskytli komplexní dotační servis v rámci projektu na pořízení zametacího stroje s výkonným sacím zařízením, se soustavou kartáčů a skrápěním:

  • zpracování žádosti o dotaci,
  • výběrové řízení,
  • dotační management

Pořízená technika bude aplikována na komunikacích v Chodově, prostřednictvím provozovatele, společnosti Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o., jejímž je žadatel 100% vlastníkem.

Město Chodov leží na území okresu Sokolov, který je zařazen mezi regiony strukturálně postižené dle usnesení vlády ČR č. 141/2010.