Sběrný dvůr Jenišov / Žádost o dotaci

Pro klienta jsme zpracovali žádost o dotaci na projekt „Sběrný dvůr Jenišov“, reg. č. CZ.1.02/4.1.00/08.02660 s rozpočtem 4,4 mil. Kč. Smyslem projektu je vybudování sběrného dvora v obci Jenišov, jenž bude sloužit jako sběrna pro vybrané druhy odpadů od obyvatel a drobných živnostníků obcí Jenišov, Hory a Mírová. Odpady budou ukládány odděleně dle druhu na místa k tomu určená (do mobilních kontejnerů, pod přístřešek a do EKO skladu na nebezpečné odpady).