Rozvojové území Královské Poříčí – západ / Příprava rozvojového území

Zpracovali jsme Studii: „Rozvojové území Královské Poříčí – západ“ v rámci projektu s registračním číslem: CZ.1.09/2.1.00/11.00040. Studie se zabývá přípravou rozvojového území v západní části obce Královské Poříčí tak, aby došlo v blízké budoucnosti k jeho efektivnímu využití pro smysluplné investice přinášející pracovní místa, prostor pro podnikání a kvalitní život obyvatel obce. Hlavním cílem rozvoje území je využití přírodního a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu v obci.

Mapa_KP_foto_zakres_uzemi_orez

Hlavní strategií rozvoje území je využít silných stránek, především unikátního souboru vybudované infrastruktury obce (kostel, hornická architektura, apod.), polohy uvnitř lázeňského trojúhelníku, originality Statku Bernard – stálé řemeslné dílny s živou ukázkou výroby a příležitostí, především větších možností volnočasových (resp. sportovních) aktivit, zvýšení atraktivity území pro turisty, trendu cestovního ruchu – návraty k přírodě. Prostřednictvím komunitního plánování, kdy byli formou dotazníků a workshopů do návrhů na využití území zapojeni občané, byla stanovena optimální skladba objektů a činností v zájmovém území. V rámci studie byla stanovena optimální skladba objektů a činností v zájmovém území, která povede k efektivnímu využívání tohoto území, zkvalitnění života obyvatel obce a ke vzniku nových pracovních míst.

Ke stažení

Stěžejní části studie (PDF)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA