Rozvoj elektronické komunikace s veřejností v Sokolově / Žádost o dotaci

Pro klienta jsme zpracovali žádost o dotaci na projekt „Rozvoj elektronické komunikace s veřejností v Sokolově“, reg. č. CZ.04.1.05/2.2.00.3/1211.

Cílem projektu je posílení infrastruktury a služeb informačních a komunikačních technologií, vybudování regionální komunikační sítě a zlepšení přístupu všech skupin obyvatelstva, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, kveřejným informacím prostřednictvím IKT. Projekt sestává ze 6 vzájemně propojených podprojektů: 1. Internet do všech obcí, do každé domácnosti, 2. Informační kiosky a internet do veřejných budov, 3. Elektronické podatelny a IP telefony, 4. Elektronické noviny, 5. Vybavení internetové kavárny, 6. Softwarové vybavení Sokolovského infocentra. V rámci projektu 1 bude vybudována metropolitní telekomunikační síť SOKONET, která umožní přístup občanů, komunitních center, sportovních zařízení, škol a školek a místní veřejné správy ke všem telekomunikačním službám (internet, intranet, extranet a VoIP telefonie). Toto řešení umožní v budoucnu napojení dalších obcí v okolí. Díky projektu budou moci obyvatelé vyhledávat informace na internetu prostřednictvím 12 počítačů v internetové kavárně a 8 infokiosků umístěných ve veřejných budovách po celém městě (např. budova chráněných dílen).