Rekvalifikační kurz pro začínající podnikatele / Vzdělávací kurz

Pro projekt „Snadněji přes překážky k podnikání“ (reg. č. CZ.1.04/2.1.01/91.00060), realizovaný MAS Sokolovsko, jsme vytvořili výukový kurz pro začínající podnikatele z cílových skupin uchazečů o zaměstnání v evidenci ÚP déle než pět měsíců, pro osoby trvale pečující o dítě či děti do patnácti let, s trvalým bydlištěm na území Karlovarského kraje.

Cílem projektu, jenž je realizován MAS Sokolovsko, je zvýšit zaměstnatelnost nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce v Karlovarském kraji a to prostřednictvím poskytnutí kvalitních vzdělávacích aktivit a podpůrných poradenských služeb pro zájemce o podnikání.

Veškeré informace o předmětném projektu „Snadněji přes překážky k podnikání“, v němž je náš vzdělávací kurz využíván, najdete na stránkách ESF ČR a MAS Sokolovsko.