Rekonstrukce náměstí před obecním úřadem v Dalovicích / Veřejná zakázka

Klientovi jsme v rámci projektu „Rekonstrukce náměstí před obecním úřadem v Dalovicích“, reg. č. CZ.1.09/2.2.00/82.01246 s celkovými náklady 2,3 mil. Kč. poskytli kompletní dotační servis:

  • žádost o dotaci,
  • veřejná zakázka,
  • dotační management.

Cílem projektu bylo vyřešení pohybu chodců s důrazem na bezpečnost žáků ZŠ a MŠ a rozšíření parkovacích míst. Projekt se členil do dvou částí – komunikace ke škole a náměstí. Celková délka úpravy stávající komunikace ke škole je 42m. Navržena je se dvěma jízdními pruhy, chodníkem a kolmým parkovacím stáním. Pro přecházení byl umístěn zpomalovací práh. U náměstí zůstal zachován oválný charakter, byla respektována stávající komunikace a okolní zástavba. Celková délka úpravy je 80,8 metru.