Rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku

Pro klienta jsme zpracovali žádost o dotaci na projekt rekonstrukce katolického kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku, reg. č. CZ.04.1.05/4.2.00.1/0101.

Cílem projektu je dosažení lepší nabídky a využití turistického potenciálu regionu, vybudování stabilní struktury venkovské turistiky a zvýšení přitažlivosti Kynšperka pro návštěvníky. Projekt je zaměřen na vytvoření integrovaného turistického produktu, který bude spočívat v oživení historického centra a dále v propojení infrastruktury cyklostezky a řeky Ohře. Hlavní cílovou skupinou jsou turisté.