Rekonstrukce hráze malé vodní nádrže – Šindelová / Žádost o dotace

Pro klienta jsme zpracovali žádost o dotaci na rekonstrukci poškozené a celkově již stářím opotřebené zemní sypané hráze malé vodní nádrže – rybníku zvané Tajch (Teich) v obci Šindelová okr. Sokolov. Konkrétně dojde k opravě nejen (sesuté) části návodního opevnění hráze z betonových prefabrikátů v celkové délce 34,6 m, se začátkem 31,5 m vpravo od spodní výpusti a rekonstrukci (prostou obnovu) poškozeného vývařiště od spodní výpusti, ale k celkové opravě návodního líce hráze v délce 230 m. Na korunu hráze z návodní strany bude osazeno nové kovové zábradlí o výšce 1100 mm. Dále dojde k opravě betonových stupňů schodiště, vstupu do nádrže, které je integrované do návodního opevnění v levém zavázání hráze.