Páteřní cyklostezka Karlovarského kraje podél řeky Ohře

Zajistili jsme projekt kompletně přes studii, územní rozhodnutí, stavební povolení, zajištění dotace ze SFDI, stavební dozor a vytvoření naučné stezky úsek Královské Poříčí – Loket. Zajistili jsme studii a vydání územního rozhodnutí úsek Sokolov – Cheb.

Zpracovávali jsme pro Karlovarský kraj studii proveditelnosti cyklostezky podél Ohře od hranice s Bavorskem na hranici s Ústeckým krajem.

IMG_4338