Nová Role – zřízení domu dětí a knihovny / Veřejné zakázky

Pro klienta jsme zrealizovali veřejnou zakázku na stavební práce pro účel projektu „Stavební úpravy č.p. 236 Nová Role – Multifunkční využití budovy občanské vybavenosti“, reg. č. CZ.1.09/2.2.00/70.01093. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 9,2 mil. Kč bez DPH.

Smyslem projektu je zřízení Domu dětí a mládeže a Knihovny města Nová Role včetně stavebních úprav suterénu.