Naučná cyklostezka na rekultivovaných výsypkách / Rozvojová studie

Veřejnost dobře zná pěší okružní naučnou stezku Velká krušnohorská výsypka, jež je zaměřena na geologii, botaniku, zoologii, ekologii a rekultivaci krajiny po povrchové těžbě. Naučná stezka začíná u silnice 1,5 km nad Lomnicí ve směru do Vintířova (parkoviště, panel zast. č. 1).

Projekt naučné cyklostezky na rekultivovaných výsypkách se nachází v podobné lokalitě, avšak jeho primárním účelem je propojit město Sokolov a Vintířov přes Lomnici právě po lokalitě Velké podkrušnohorské výsypky. V tomto projektu se snoubí naučný projekt, zdravotní i naučný prvek.

Naši pracovníci zpracovali úvodní rozvojovou studii a dále zpracovali projektovou dokumentaci i žádost o dotaci na jeden úsek.