Nákup 4 nízkopodlažních autobusů pro město Sokolov / Žádost o dotaci

Pro klienta jsme zpracovali žádost o dotaci na projekt „Rozvoj dopravní obslužnosti Sokolovska“, reg. č. CZ.04.1.05/2.1.00.3/1209.

Hlavním cílem projektu je zlepšení dopravní obslužnosti Sokolova a přilehlých obcí, zejména zlepšení kvality přepravy osob. Projekt je zaměřen na pořízení 4 nízkopodlažních autobusů spolu s jejich vybavením světelnými informačními panely, zvukovým informačním systémem a systémem pro nevidomé. Partnery projektu jsou Obec Dolní Rychnov a Město Březová.