Multifunkční centrum Březová – vybavení mobiliářem / Veřejná zakázka

Pro klienta jsme zrealizovali veřejnou zakázku na dodávku a montáž vnitřního mobiliáře – nábytku do nově rekonstruovaného objektu obecního kina v ul. Komenského č.p. 250 ve městě Březová okr. Sokolov, kde dojde k vytvoření nového multifunkčního centra pro kulturní a společenské vyžití. Je počítáno s adaptací stávajícího objektu kina vč. rozšíření o moderní interaktivní knihovnu, divadelní scénu, malý sál a loutkové divadlo. Rekonstrukce probíbá v rámci projektu „Multifunkční centrum Březová – 2. Etapa“.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4,4 mil. Kč.