Můj životní styl a a zdraví / Vzdělávací projekt

Projekt „Můj životní styl a zdraví“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/53.0001, navazuje na ukončený projekt Můj životní styl a svět. Oba tyto projekty vytvořila a realizuje společnost ABRI.

Projekt má vlastní webovou stránku, kde najdete všechny potřebné informace.

Projekt zahrnuje 5 klíčových aktivit:

  • Akci Pijte vodu z kohoutku, která motivuje k optimálnímu dennímu pitnému režimu s dostatkem pitné vody. Třídy obdrží výukový plakát, letáčky i harmonogramy pro sledování pitného režimu dětí.
  • Program Radost z pohybu je ukázkou moderní pohybové aktivity – zumby a také cviků pro správné držení těla.
  • Program Vím, co jím je půldenní vzdělávací akce s praktickými ukázkami přípravy zdravé snídaně a svačinky, s povídáním o jídle z reklamy a dalšími zajímavými tématy ohledně vhodného stravovacího režimu. ​​​​​​
  • Program Dopravní výchova je povinnou aktivitou jako součást výchovy ke zdraví na školách. Jedná se o půldenní akci pro žáky včetně proškolení pedagogů.
  • Aktivita Vše podstatné o životním stylu je směsicí různých podaktivit směřovaných i na pracovníky škol. Obsahuje tvorbu těchto webových stránek na portálu Karlovarského kraje, kde budeme zveřejnovat základní výukové informace a testy ve výše uvedených oblastech včetně možnosti motivačních příspěvků. Dále sem patří celodenní seminář pro pedagogy o kořenech zdraví a několik kuchařských workshopů pro pracovníky školních jídelen. Vrcholem projektu jsou nové výukové materiály pro školy, a to Publikace o zdravém životním stylu pro II. stupeň ZŠ a Pracovní sešit dopravní výchovy pro I. stupeň ZŠ.