Modernizací k vyšší efektivitě výuky a uplatnění absolventů / Žádost o dotaci

Pro klienta jsme zpracovali žádost o dotaci na projekt „Modernizací k vyšší efektivitě výuky a uplatnění absolventů“, reg. č. CZ.1.14/2.4.00/27.02892, s celkovým rozpočtem 11,6 mil. Kč.

Cílem projektu je zkvalitnit výuku technických oborů na SPŠ Tachov tak, aby vzdělávací nabídka reagovala na současné technologie používané v praxi. Za tímto účelem je potřebné dovybavit odborné učebny nově pořízenými technologiemi, které umožní využívat moderní vzdělávací metody při výuce odborných předmětů teoretického i praktického vyučování. Zlepší se uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce a bude dosažena vyšší odborná i didaktická úroveň vyučujících.
Záměrem je:

  • Profilovat obor vzdělání strojírenství a rozšířit odborné znalosti v CNC obrábění i klasickém strojním obrábění pro obor vzdělání strojní mechanik.
  • Rozšířit varianty pro aplikování odborných znalostí oboru vzdělání informační technologie.
  • Profilovat obor vzdělání obráběč kovů “ obsluha a programování CNC strojů.
  • Vytvořit specializovaná odborná pracoviště pro obor vzdělání elektrikář-silnoproud.
  • Doplnit technologie pro obor truhlář a strojní mechanik.
  • Vybavit učebnu fyziky a robotiky.