Multifunkční centrum Březová – 2. etapa / Veřejná zakázka

Pro klienta jsme zrealizovali veřejnou zakázku na stavební práce v projektu „Multifunkční centrum Březová – 2. etapa“.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 40,1 mil Kč bez DPH.

Realizací projektu bude dokončeno Multifunkční centrum Březová prostřednictvím rekonstrukce přilehlého kina a vytvoření společenského centra včetně venkovního sportovního a kulturního vyžití. Kromě rekonstrukce prostor kina a divadla dojde nově k vybudování přístavby městské knihovny, šaten pro účinkující a sklad loutek. Na venkovním prostranství přiléhajícímu a celému areálu multifunkčního centra je navržen malý venkovní
amfiteátr a hřiště pro zahradní minigolf s klidovým místem pro děti. Prostor bude doplněn novou zelení, vybudováním nových zpevněných ploch a obnovou venkovního osvětlení.

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/2.2.00/81.01233