Marketingová studie města Loket / Rozvojová studie

Pro klienta jsme zpracovali marketingovou studii. Jednou z dodávek našich subdodavatelů byla architektonická studie centra města – koncepce veřejných prostranství, koncepce dopravy v centru města, hmotové regulace (příklad části textu v PDF, 45 MB).