Kraslice – revitalizace středu města / Veřejná zakázka

Pro klienta jsme zrealizovali veřejnou zakázku na stavební práce pro projekt „Kraslice – revitalizace středu města“, reg. č. CZ.1.09/1.2.00/63.01048. Zároveň jsme pro tento projekt zajistili dotační management.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 15,1 mil Kč bez DPH.

Díky projektu dojde k vybudování klidové zóny u Kostela Božího Těla (včetně stezky pro pěší, zeleně), parkoviště v ul. Pod nádražím (v blízkosti klidové zóny), stezky pro pěší v ul. Nerudova, dále dojde k propojení ul. Havlíčkova s náměstím 28. října a to lávkou přes Stříbrný potok a dojde také k revitalizaci prostor po bývalém autobusovém nádraží. Cílem je zrevitalizování centrální části města, které povede k lepšímu využívání širokou veřejností.